Paul Huys, de auteur

Paul HUYS (° Deinze, 1933), dr. Germaanse filologie (UGent 1959) en tot 1993 cultureel adviseur van de provincie Oost-Vlaanderen, is de auteur van talrijke boeken, bijdragen en tijdschriftartikelen over heel diverse onderwerpen uit de literatuur, de lokale geschiedenis en de volkskunde, de genealogie en de molinologie (of cultuurgeschiedenis van de molens).

Op het gebied van de beeldende kunsten schreef hij enkele monografieën over schilders uit de negentiende en twintigste eeuw, en de Belgische hedendaagse kunst (Charles-Louis Picqué, Casimir Vandendaele, César De Cock, Albert Saverys, Jos. Verdegem, Oscar Colbrandt, Victor Lorein, Charles-René Callewaert, Enk De Kramer, Dees De Bruyne e.a.m.).

Over leven en werk van de toen vijftig jaar geworden Frans Minnaert (°1929) schreef Paul Huys in 1980 een eerste, uitvoerige en rijkelijk geïllustreerde kunstmonografie, die door Lannoo werd gepubliceerd.

Dertig jaar later volgt nu een tweede monografie, speciaal gewijd aan de periode 1980-2010, of - andermaal - dertig jaren van intense artistiek-creatieve bedrijvigheid.

Storm, 1997 een landschap, geschilderd door Frans Minnaert. Storm, 1997